DET NORSKE ZARATHUSHTHRISKE TROSSAMFUNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      پیوندها

دهش

نسک ها

پیوستن به دین زرتشتی

رویدادها

آیین ها

پیوند با انجمن

درباره انجمن

برگ نخست 

 

 

 

 

 

براى ﺁشناى با دين زرتشتى خواندن نسكهاى زير را به شما پيشنهاد مى كنيم. بر

 

 

بزودی نسک‌های بیشتری را در این رویه خواهیم گذارد

 

 

شما میتوانید این نسک ها را از این نشانی‌ در ایران خریداری کنید . بر 
 
موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی فروهر

 
تهران- خیابان انقلاب - خیابان فلسطین جنوبی - شماره ۶
 
تلفن ۶۶۴۶۲۷۰۴

در اروپا و آمریکا  از نسک فروشی ها  (کتاب فروشی ها ) و فروشگهای ایرانی‌ نیز شما میتوانید این نسک ها را خریداری کنید.اگر با دشواری در این زمینه روبرو شدید با انجمن زرتشتیان نروژ پیوند سازید تا شما را یاری دهیم . بر

 

 

 

 

 

.

DNZT, Postboks 6688 Rodelokka, 0502 Oslo , TLF: 94433451 , E-post: post@dnzt.org

.